Vägglöss invanderar

Antalet bostäder som drabbas av vägglöss i Sverige har ökat lavinartat de senaste åren.

För boende i flerfamiljshus är dessutom risken stor att lössen sprider sig vidare till grannarna.

Saknas rätt försäkring kan kostnaderna för sanering bli en dyr historia och de krångliga reglerna som gäller är ofta otydliga gällande vem som är ansvarig.

I takt med att svenskarna reser allt mer blir vägglöss allt vanligare i våra hem. Det är nämligen inte bara köpta souvenirer som följer med i resväskan efter en utlandsvistelse, utan även ohyra.

På tre år har antalet saneringar av vägglöss ökat med 45 procent i Sverige. En sanering som kan kosta upp emot 100 000 kronor om bostadsrättsföreningen inte har rätt försäkring.

Men vad gäller egentligen om du drabbas?

Men vem bär ansvaret?

Stefan Lindberg, Affärsområdeschef juridik på SBC Sveriges Bostadsrätts Centrum AB svarar på frågan:

– En bostadsrättshavare är skyldig att snarast underrätta styrelsen om det finns ohyra i lägenheten så att det inte sprider sig. Det är föreningen som ansvarar för att sanera och utrota ohyran, och bostadsrättshavaren är då tvungen att lämna tillträde för det. Huvudregeln är att föreningen ska stå kostnaden för åtgärderna, om inte bostadsrättshavaren orsakat ohyran genom oaktsamhet, säger

I bostadsrättslagen redogörs vilka rättigheter och skyldigheter bostadsrättsmedlemmar har om man drabbas av ohyra. Lagen slår fast att om medlemmen har orsakat ohyran kan föreningen kräva ekonomisk ersättning.

Detta gäller om ohyran är en följd av att bostadsrättshavaren har misskött sitt hushåll eller att exempelvis ohyran har uppkommit i samband med en andrahandsuthyrning.

– Boende i en bostadsrätt har enligt bostadsrättslagen ansvar för att det inte kommer in ohyra i lägenheten. Medlemmen har endast rätt till nedsättning av sin månadsavgift om föreningen varit försumlig. Om bostadsrättshavaren vet eller har anledning att misstänka att ett föremål kan medföra ohyra får detta inte tas in i lägenheten. Ignoreras detta riskeras en uppsägning, något som föreningen måste agera på inom 3 månader.

Värd att tänka på och handla rätt!