40 000 liter popcorn i havet

För att efterlikna olja släpps ut 40 000 liter popcorn i Östersjön

Den stora miljöräddningsövningen Balex Delta övar i dag på att sanera oljeutsläpp.

Under övningen släpptes det ut 40 000 liter popcorn i vattnet.

Tanken är att det här ska efterlikna olja, då övningen handlar om just bekämpning av oljespill och utsläpp av giftiga kemikalier.

Under övningen kommer det att iscensättas en olycka där ett containerfartyg går på grund, vilket leder till ett oljeläckage – i det här fallet ett popcornläckage. I övningen simuleras också att fartyget tappar containrar som innehåller kemikalier.

Balex Delta är en av världens största miljöräddningsövningar och samlar länderna kring Östersjön en gång om året. Bakom övningen står bland annat länsstyrelserna i Blekinge och Skåne, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt kustbevakningen. Totalt deltar 32 länder i övningen.

– Vi som övar den här veckan kommer inte att kunna förhindra att olyckan inträffar. Men när den väl sker så ska vi vara redo att hantera den. Vi ska vara beredda och veta vad vi behöver göra, säger Kustbevakningens generaldirektör Therese Mattsson.

550 personer ingår i arrangemanget och det är 20 fartyg, flygplan och helikoptrar som deltar i övningen.