Migration

  ”Den som dödar, hotar eller trakasserar under sin asylprocess ska inte få uppta en plats från en flyende som vill göra rätt för sig. Gör man sig skyldig till brott ska man återvända till sitt hemland.”  Läs mer>>

NY ASYLLAG

Lagen innebär att Sverige lägger sig på EU:s miniminivå när det gäller asylsökandes rättigheter och är tänkt att gälla i högst tre år.

De nya reglerna innebär i korthet att permanenta uppehållstillstånd ersätts av tillfälliga och att möjligheten till anhöriginvandring begränsas. Bara flyktingar som får uppehållstillstånd i tre år har möjlighet till familjeåterförening, men då med kravet att familjen blir försörjd och att man har en lämplig bostad. Lagen träder i kraft den 20 juli.

I korthet innebär reglerna att

  • Permanenta uppehållstillstånd ersätts av tillfälliga, med undantag för kvotflyktingar som fortfarande får permanent uppehållstillstånd.
  • Skyddsbehövande får tillfälligt uppehållstillstånd i ett eller tre år beroende på om de är flyktingar eller alternativt skyddsbehövande.
  • Permanent uppehållstillstånd kan emellertid beviljas om en person kan försörja sig själv.
  • Möjligheten till anhöriginvandring begränsas. Bara de som får uppehållstillstånd i tre år som flykting har möjlighet till familjeåterförening, men  då krävs att personen kan försörja familjen samt att man har en tillräckligt stor bostad av lämplig standard.
  • Dessutom försvinner skyddsskäl som särskilt ömmande omständigheter, om inte avvisningen strider mot svenskt konventionsåtagande.

Migrationsöverdomstolen 

De senaste åren har debatten gått het om utvisningarna av arbetande, högkompetenta invandrare. Det handlar om personer som kodaren Tayyab Shabab och Sergei Beilin som på grund av att tidigare arbetsgivare missat att sätta upp rätt försäkringar nekas förnyat arbetstillstånd i Sverige. Att en arbetsinvandrare utvisat om arbetsgivaren inte följt reglerna, har kritiserats hårt från flera håll.

En rad näringslivstoppar kallade det “djupt chockerande” i en debattartikel och Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet kallade Tayyab Shababs utvisning för “ovärdig och ologisk”.

Efter den tunga kritiken och prejudicerande domar i Migrationsöverdomstolen – där Sergei Beilin fick sitt beslut ändrat – ändrade sedan Migrationsverket sin stenhårda linje.

Om företagen själva åtgärdat fel utan påpekande från myndigheten skulle de anställda slippa utvisning.

Migrationsöverdomstolen tillade i sitt beslut även att man skulle göra en helhetsbedöming av personens situation och inte bara titta på enskilda faktorer och händelser i utvisningsbesluten.

Utvisas för att könsstympas

Sveriges radio rapporterar om Jamila och Fadoma som flydde från könsstypmning i Nigeria för 4 år sedan och sökte asyl i Sverige. Trots att de kan riskera att könsstympas om de åker tillbaka så ska de utvisas dit.

Deras överklagan i Migrationsöverdomstolen fått avslag och de har ingen chans att överklaga.

Jag är jätteorolig. Jag orkar inte längre, säger Fadoma.

Först fick hela familjen avslag från Migrationsverket, men deras mamma sökte arbetstillstånd efter avslaget och fick det. Därför kan mamman stanna tillsammans med sina tre andra barn som är under 18 år. Men Fadoma och Jamila som är över 18 utvisas.

– Jag vet inte vart jag ska ta vägen. Jag har ingen att återvända till, säger Fadoma.

Fadoma och Jamila är uppdiktade namn.

Utvisas för ett gammalt miss

Sergei Beilin, matematiker och systemutvecklare har fast anställning på Fydiq. Men pga att en tidigare arbetsgivare missade att betala in en försäkring riskerar han och familjen nu utvisning.

vänster: Fydiq`s VD Dinesh Nayar, höger: Sergei Beilin

Han har liksom sin fru en doktor i matematik och Natalia Beilin har för stunden praktik som universitetslärare på KTH. Familjen flyttade hit för arbetsmöjligheterna men även för att de hört mycket gott om Sverige, inte minst som ett land för dottern att växa upp i.  Dottern är 5 år ny och har alla vänner här och pratar bättre svenska än ryska. Sergei tänker överklaga Migrationsverkets beslut och vänta på beskedet i Sverige, men känner inget större hopp… .

 

Utvisas för ett gammalt miss

Ali Omumi kom till Svergie för tre år sedan med en ingenjörsexamen och över ett decennium med arbetslivserfarenhet från oljeindustrin i Iran. Han har haft flera olika arbetsgivare i Sverige och jobbar sedan årsskiftet på ABB.

När han skulle förnya sitt tillstånd stötte han dock på problem. Vid sin första anställning hade han saknat sjukförsäkring, något som inte kom fram förrän två år senare. När den tidigare arbetsgivaren sedan försökte ordna en försäkring retroaktivt var det inga försäkringsbolag som ville sätta upp någon sådan. Det är i alla fall bättre med ett beslut än att inte veta något om hur det blir.

Efter två överklaganden på utvisningsbeskedet som följde står Ali Omumi, hans fru och dotter inför faktumet att deras sämsta tänkbara scenario blir verkligen. Från beslutet 12 juli har de fyra veckor på sig att lämna landet och hitta någon annanstans att bo och leva.

“Jag är besviken på Sverige. Det jag fortfarande inte har fått något svar på är två frågor: Vem gynnar det att vi utvisas? Och vem förlorar på att vi får amnesti?”, säger han.

Utvisas trots att felet var åtgärdat

Tayyab Shabab kom till Sverige år 2013. Han läste en ettårig masterutbildning i Växjö och fick jobb på ett it- företag i Växjö.
Tayyab Shabab handplockades senare av arbetsgivaren Dynamo för sin spetskompetens inom systemutveckling. Problemen uppstod när Tayyab Shabab skulle ansöka om förnyat arbetstillstånd hos Migrationsverket.
Han fick då avslag och besked om utvisning, eftersom en  t i d i g a r e  arbetsgivare hade missat att betala in hans tjänstepension. Trots att företaget kompenserade det i efterhand, räckte det inte för att ändra Migrationsverkets beslut. Han tog fallet vidare till Migrationsdomstolen och innan sommaren kom domen.

Beslutet kvarstod och han utvisas.
Tayyab Shabab överklagade med hjälp av Centrum för rättvisa till Migrationsöverdomstolen, men väljer nu att lämna Sverige innan rätten meddelat beslut om prövningstillstånd.
Tayyab Shabab har lämnat Sverige och fått ett jobb på ett mjukvaruföretag i Berlin.
-Rättsprocessen kanske tar ett år och det kan ändå sluta med att jag utvisas. Då tvingas jag lämna landet på fyra veckor och det blir svårt för mig att hinna ordna med nytt jobb och boende, säger Tayyab Shabab.

Lagändring aviserad
Regeringen har aviserat en lagändring, som ska träda i kraft den 1 december, enligt vilken ett arbetstillstånd inte behöver dras in om arbetsgivaren självmant åtgärdat bristerna. Men det är otillräckligt menar chefjurist Fredrik Bergman på Centrum för rättvisa.
-När det gäller bagatellfelen är det oftast Migrationsverket som upptäcker dem först. Väldigt få kommer att ha nytta av den här lagändringen, säger han.

 

Sökte jobb via Linkedin – utvisas

Syed Latif fick avslag på sin resningsansökan i Högsta Förvaltningsrätten, och idag verkställs utvisningen. Idag tvingas han lämna Sverige eftersom han fått sitt jobb via Linkedin och inte via Arbetsförmedlingen. ”Jag vill tacka alla som har hjälpt mig”, säger han.

Syed Latif, som utvisas för att han fick sitt jobb via webbtjänsten Linkedin. Migrationsverket ansåg inte att jobbet utannonserats för EU-medborgare, trots att Linkedin har 100 miljoner europeiska användare. Därför ska Syed Latif utvisas.

Bangladesharen Syed Latif kom till Sverige för sex år sedan och har sedan dess studerat på universitetsnivå, arbetat och lärt sig svenska. Han har inte tagit emot något bidrag, utan varit självförsörjande och skattebetalande sedan han kom hit. Nu tvingas han alltså lämna Sverige eftersom han fick sitt jobb via Linkedin.

Syed Latif har med hjälp av sin advokat gått igenom alla möjliga instanser i det svenska rättsväsendet. Dagen innan hans utvisning verkställdes (9/5), kom beskedet att hans resningsansökan och ansökan om verkställighetshinder till Högsta Förvaltningsrätten avslogs.

Trots att hans fall har fått stor uppmärksamhet medialt och att frågan även uppmärksammats på högsta politiska nivå, tvingas Syed Latif nu återvända till Bangladesh.

Migrationsverket utvisar i strid mot egna regler

Sirajul Islam hade handplockades för sin kompetens och hade bott i Sverige i flera år. 

I samband med sin fars begravning tog han tjänstledigt för att åka till Bangladesh, vilket resulterade i utvisning. 

Detta trots att Migrationsverkets egen handbok menar att sex månaders tjänstledighet under en fyraårsperiod ska accepteras utan vidare utredning.

 

Polisen försökte utvisa höggravid – stormade bostaden

Polisen skulle utvisa en höggravid kvinna och stormade bostaden. Stressen gjorde att hon födde barn för tidigt.

Kvinnan, som kommer från Kirgizistan, ska ha varit gravid i åttonde månaden och haft läkarintyg på att hon inte borde flyga. Polisen ska ändå ha gått vidare med utvisningsåtgärderna i november förra året, enligt kvinnans anmälan till Justitieombudsmannen (JO).

Hon befann sig i bostaden i Stockholm tillsammans med sina två döttrar när ”en stor grupp poliser” ska ha kommit och vänt upp och ned på hela huset tidigt på morgonen.

– De kom när vi låg och sov, säkert tolv poliser. Det kändes väldigt hotfullt och de förklarade inte vad de ville, säger kvinnan.

I anmälan skriver hon: ”Jag var gravid i åttonde månaden och upplevde en stor fasa när de kastade våra saker i svarta plastsäckar”.

”Jag förstod att det handlade om utvisning långt senare”. De agerade fruktansvärt hårt och känslokallt, skriver kvinnan i sin anmälan.

Hon hävdar att hennes mediciner och mobiltelefon beslagtogs och att hon förbjöds gå på toaletten.

”Polisen utdelade flera knuffar mot kroppen. Jag kräktes, de knuffades”, skriver hon. Chocken ska ha varit så kraftig att förvärkarna började på Arlanda, men polisen ska ha tyckt att hon kunde föda barn på planet.

Transporten stoppades dock av en läkare på flygplatsen och kvinnan fördes till sjukhus.

Fem dagar efter händelsen på Arlanda föddes barnet – nästan två månader för tidigt. Kvinnan hävdar att barnet inte kunde andas på egen hand och var i behov av respirator. Hon menar att barnet kunde ha dött om det fötts på planet.

– ”Det blev en pojke som nu mår bättre tack vare läkarna, men det var en fruktansvärd stress, säger hon. Hade de bara meddelat oss i tid och förklarat lugnt vad det är vi måste genomgå så hade vi kunnat förbereda oss och då skulle vi slippa det onödiga lidandet. Framför allt barnen är skadade av polisens agerande. Äldsta dottern vill inte gå ut, har sömnsvårigheter, har ingen aptit”, skriver hon. 

JO har nu beslutat att utreda händelsen. Polismyndigheten har ombetts yttra sig över vilken rättslig reglering som ligger till grund för besluten om husrannsakan och hämtning samt hur det har gått till. Senaste datum för svar är den 24 augusti.  Lars Byström, presstalesman för polisens region Stockholm, säger att Migrationsverket hade lämnat över beslutet om avvisning till gränspolisen för verkställande. Gränspolisen beslutade sedan om husrannsakan och att kvinnan skulle omhändertas.

– Man visste om att kvinnan var gravid och läkare kontaktades i tidigt skede, säger han. Lars Byström kan dock inte svara på när läkaren kontaktades, om det var före eller efter ingripandet.

Han kan heller inte svara på andra omständigheter i fallet – som att kvinnan ska ha blivit knuffad, fråntagits sina mediciner, nekats gå på toaletten och att det var tolv poliser som hämtade familjen.

– Det kan jag inte ha en uppfattning om, jag var inte där. Det är tråkigt om folk känner sig dåligt behandlade. Det är bara naturligt att man låter folk gå på toaletten. Det normala om man hämtar en person är att två personer åker. Behöver man medicin så behöver man medicin.

Anser ni att polisen har agerat korrekt i det här fallet?

– Vi försöker hantera alla ingripanden på ett bra sätt, sedan kan vissa saker uppfattas på olika sätt. Då är det bra att det granskas av JO. Vi kan inte säga att vi alltid gör rätt.

Av Marit Sundberg, DN

Denis utvisas – för att han fick för dålig lön

På grund av ett banalt misstag, som ägarna till verkstaden ser på saken, får Denis Quispe Salcedo inte sitt arbetstillstånd förnyat och ska istället utvisas till hemlandet. Team töjna betalade visserligen ut den månadslön som IF Metall hade godkänt när Denis började jobba i slutet av januari 2012. Men minimi-nivån i kollektivavtalet justerades upp med 454 kronor den 1 maj samma år, och när året var slut hade Denis fått för lite i lön.

Migrationsverket tycker därför att saken är glasklar. I myndighetens beslut om att Denis ska utvisas konstaterar handläggaren att Denis samlade årsinkomster för 2013 och 2014 måhända är högre än vad facket rekommenderar, men att det inte spelar någon roll eftersom hans arbetsgivare inte levde upp till reglerna under 2012. 

Samhällsintroduktion för asylsökande

Alla asylsökande som kommer till Sverige ska genomgå en obligatorisk utbildning under ankomsttiden.

– Alla asylsökande som vistas här i landet ska veta vilka rättigheter och skyldigheter som gäller och hur livet här ser ut. Samhällsintroduktionen ska vara en del av asylprocessen och den ska fungera som en naturlig start på en kedja av etableringsfrämjande insatser som tillhandahålls asylsökande i Sverige, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Läs här om du veta mer>>

Nya regler om uppehållstillstånd

5 000 kvotflyktingar till Sverige år 2019

Regeringen har i dag beslutat om att ge Migrationsverket i uppdrag att även under år 2019 vidarebosätta 5 000 personer till Sverige, i nära samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR.

Antalet personer som vidarebosätts till Sverige har ökat från 1 900 under 2016 till 3 400 under 2017 och till 5 000 från och med 2018.

EU-kommissionen förklarar

På frågan om man ska söka arbete som utannonserat endast på Arbetsförmedlingens sida fastställer EU-kommissionen:

”Den praktiska tillämpningen av den här principen regleras inte i detalj i unionslagstiftningen…

För tydlighetens skull kan det tilläggas att arbetssökande i praktiken har rätt att använda olika rekryteringskanaler som finns på arbetsmarknaden och att unionslagstiftningen inte kräver att alla lediga jobb förmedlas på EU-nivå.”

Europaparlamentarikern Fredrick Federley (C)

Rätt till vård för asylsökande och papperslösa

In Arabic, Russian, Spanish, Albanian, Mongolian, Serbo-croatian. Kontakta ROSENGRENSKA STIFTELSEN 

VEM ÄR PAPPERSLÖS?

Papperslös är den som befinner sig i Sverige utan tillstånd att vistas här. I Lag 2013:407 benämns gruppen som ”utlänningar som vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut eller författning”.

FRÅGOR? 

Om du är papperslös och har frågor, vill lära dig mer eller stöter på några problem i kontakten med vården är du välkommen att kontakta oss på vår jourtelefon: 0704-066670 eller e-post: kliniken@rosengrenska.org, så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig.