Rätt till vård

Rätt till vård för asylsökande och papperslösa

Barn under 18 har rätt till all den sjukvård och tandvård de behöver på samma villkor som barn födda i Sverige. Vuxna asylsökande och papperslösa har enligt lag rätt till akut sjukvård och akut tandvård, mödravård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort, vård och åtgärder enligt smittskyddslagen samt rätt till ”vård som inte kan anstå” (vänta). Rätten till vård för asylsökande och papperslösa styrs i två lagar, Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande och Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.Det är behandlaren som ska avgöra vilken vård som ”inte kan anstå”. Men vårdpersonalens egna organisationer anser att det är ett begrepp som är omöjligt att tolka. Många läkare och annan personal inom sjukvården väljer att följa sina etiska regler och helt enkelt ge vård efter behov.

Läs mer om rätt till vård i informationen från Röda Korset på åtta språk! 

Intyg i asylärenden

Bra att tänka på för dig som jobbar i vården och ska skriva intyg i ärenden om uppehållstillstånd. Den här broschyren är tänkt att vara till hjälp för vårdpersonal som ska skriva juridiska intyg i asylärenden. Broschyren finns även som kortversion. Den kortare versionen är en sammanfattning som asylsökande själva kan ta med sig till läkarbesök. Broschyren är framtagen i samarbete med personal från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Fridh Advokatbyrå, Rosenjuristerna och Flyktinggruppernas Riksråd, FARR. Kjell Asplund, Professor emeritus i medicin, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd, tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen och Tomas Fridh, advokat med mångårig erfarenhet av migrationsmål samt sakkunnig i asylrätt för FARR, har båda bidragit med värdefulla synpunkter efter granskning av materialet. Författare är Sandra Gustafsson och Miriam Nygren från Rosenjuristerna.  

Hämta broschyren här!

INTYG

Rosengrenska om vårdhinder för papperslösa i Västra Götalandsregionen

 29 oktober, 19.00 – 20.00, presenterar Linnea Stenhill sitt examensarbete från Läkarprogrammet, Göteborgs Universitet. En studie på rapporter skickade mellan Rosengrenska stiftelsen och patientnämnden gällande vårdhinder, vilken syftat till att försöka kartlägga vilken typ av vårdhinder papperslösa möter och hur patientgruppen ser ut.

OBS! Ny länk:

https://gu-se.zoom.us/j/64084354751?pwd=NWVxc2gyZFU1WWpsOG14RmJncU55Zz09

Meeting ID: 640 8435 4751

Passcode: 620155


Rosengrenskas mottagning redovisar

Rosengrenskas mottagning var 2018 öppen en kväll varannan vecka med ett kortare sommaruppehåll. Det totala antalet besök var 1 357 och i snitt kom 56 personer varje mottagningskväll. Antalet unika besökare under året var 518.

De vanligaste ursprungsländerna var Afghanistan, Irak, Bosnien, Albanien, Serbien och Iran. Liksom tidigare år var det något fler kvinnor än män som besökte mottagningen. De flesta är medelålders. Sex av tio besökare kom för att få ekonomiska bidrag till läkarbesök, sjukresor och mediciner eller barnpeng (stöd till småbarnsfamiljer). En av tio träffade tandläkare och ungefär lika många mötte det psykiatriska teamet.

Omkring 50 ärenden gällde olika typer av vårdhinder som hanterades av sjuksköterskorna och  skickades vidare till Patientnämnden. Precis som föregående år handlade det oftast om felaktigt debiterade patientavgifter.