Barn på flykt

Temagrupp barn och ungas arbetsgrupp för flyktingbarn bjuder in till en föreläsningsserie för frivilliga och professionella som möter barn på flykt.

Fyra föreläsningar hålls på kvällstid kl 18-20.30 i Folkets hus på Järntorget i Göteborg.  

Ingen avgift. Anmälan krävs.

http://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/kommun-och-sjukvard—samverkan-i-goteborgsomradet/nyheter/ta-del-av-forelasningsserien-om-att-mota-barn-och-unga-pa-flykt/