Bättre högskolebehörighet

Övergång till ämnesbetyg kan ge yrkeselever bättre möjlighet till högskolebehörighet

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att förbereda ett framtida införande av ämnesbetyg. I uppdraget ingår även att undersöka möjligheterna att skapa reellt utrymme för elever på alla yrkesprogram att läsa de ämnen som krävs för att få grundläggande behörighet till högskolestudier.

– Nu tar vi ännu ett steg på vägen till ämnesbetyg i gymnasieskolan. Betygen ska spegla faktiska kunskaper, främja och fokusera på lärande och uppmuntra elever att anstränga sig, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Att införa ämnesbetyg är ett omfattande arbete som behöver förberedas i god tid, och förändringar i skolsystemet måste göras med omsorg. Därför får Skolverket nu i uppdrag att förbereda ett framtida införande av ämnesbetyg med utgångspunkt i Betygsutredningens förslag.

En övergång till ämnesbetyg kräver bland annat att Skolverket ser över ämnen och ämnesplaner men också programstrukturer för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan eftersom dessa strukturer i dag är uppbyggda av kurser, inte av ämnen. I denna översyn ska Skolverket också undersöka om övergången till ämnesbetyg kan ge elever på yrkesprogram bättre möjligheter att kunna välja att läsa de ämnen som ger grundläggande högskolebehörighet inom sina program. I dag är det svårt för många yrkeselever att lägga till och läsa de kurser som ger grundläggande högskolebehörighet om de inte läser utökat program. Därför ingår det i uppdraget att Skolverket ska undersöka möjligheter att skapa reellt utrymme för elever på alla yrkesprogram, oavsett yrkesutgång, att läsa de ämnen som krävs för grundläggande behörighet till högskolestudier. För att säkerställa att eleverna har de yrkeskunskaper som krävs för anställningsbarhet ska Skolverket genomföra uppdraget i dialog med de nationella programråden för yrkesutbildning på gymnasial nivå. Där finns representanter från fack och arbetsgivare med breda kunskaper om programmens yrkesområden och olika yrkesutgångar.

– Det ska vara korta vägar till eventuella fortsatta studier efter gymnasieutbildningen. Därför fortsätter vi att arbeta för att elever på yrkesprogrammen ska ges bättre möjlighet att läsa de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet, säger Anna Ekström.

Uppdraget ges genom en ändring av Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2020 och ska slutredovisas den 1 juni 2022.