Belly of the Beast

4 december 2021–20 mars 2022

Monumental arkitektur, seismiska vågor och byggstenar från fiktiva världar. Göteborgs konstmuseum avslutar året med en storskalig installation av Emanuel Röhss där rörlig bild, ljud, ljus och scenografi omvandlar rummet.

Emanuel Röhss (f 1985) är utbildad på National College of Art & Design i Dublin, Akademin Valand i Göteborg, har en masterexamen i fri konst från Royal College of Arts i London och är numera verksam som konstnär i Los Angeles. Röhss arbetar ofta platsspecifikt och väljer material och medium beroende på projekt. Verken väver samman imaginära miljöer och fysiska platser, det förflutna och det framtida, fiktion och verklighet.

Läs mer>>