Diskriminera inte läkare!

Ska patienter få välja bort läkare på grund av kön? Det undrar den ung läkarstudent i en debattartikel i GP. ”Nej”, svarar Läkarförbundets ordförande.

Läkarstudenten Linn Österlund beskriver i en debattartikel i GP hur hon personligen upplevt att patienter med utländsk bakgrund krävt att inte behöva bli behandlade av en kvinnlig läkare.

Hon kräver nu att sjukvården står upp för ”demokratiska värden som jämställdhet och alla människors lika värde och inte minst för respekten gentemot professionen oavsett kön och etnicitet”.

Läs Linn Österlunds debattartikel: Debatt: Dags stå upp för våra värderingar

Läs också: Debatt: Dags att skapa gemensamma värderingar

Linn Österlund får stöd i sin uppfattning av Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund.

– Patienter ska inte få välja bort läkare på grund av kön, det innebär en diskriminering av yrkesutövarna, säger Stensmyren.

Enligt läkarbasen får förbundet då och då kännedom om att kvinnliga läkare ratas till förmån för manliga – och vice versa.

– Vi har hört talas om den här typen av problem, men jag vet inte hur omfattande det här, säger hon.

Linn Österlund berättar i sin artikel om en 17-årig patient från Afghanistan som vägrade att träffa kvinnliga läkare. På den berörda mottagningen ska man ha anpassat schemaläggningen så att den unge mannen fick undersökas av en manlig läkare.

Linn Österlund fick inte ens vara med och observera.

Heidi Stensmyren blir mycket förvånad när hon får höra talas om denna vittnesuppgift

– Det låter helt otroligt, så får det inte gå till, säger hon.

Stensmyren påpekar dock att det finns fall där det är rimligt att tillgodose patientens önskemål.

– Det kan dyka upp speciella situationer där traumatiserade patienter, exempelvis våldtäktsoffer, kräver att behandlas av läkare av ett visst kön. Men generellt ska sjukvården gå efter lämplighet och profession, inte efter kön.

På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg finns ingen policy om hur läkare och övrig vårdpersonal ska agera i den här typen av ärenden.

– Vi har inga formulerade dokument, det behövs inte eftersom det rör sig om enstaka fall. Generellt försöker vi agera efter patientens önskemål, säger Stefan Sarajärvi, pressinformatör vid SU.

Från Sahlgrenskas sida finns en förståelse för Linn Österlunds upplevelser.

– När läkarstudenterna råkar ut för sådana här saker är det viktigt med en duktig handledare, säger Sarajärvi.

För ett par veckor sedan fällde tingsrätten i Hässleholm en privat vårdgivare i norra Skåne för diskriminering. En muslimsk kvinna hade med hjälp av DO, Diskrimineringsombudsmannen, stämt vårdgivaren sedan kvinnan vägrats vård för att hon inte handhälsade på en manlig läkare.

Vårdföretaget tvingas nu betala 75 000 kronor i diskrimineringsersättning.

– Kvinnan ville hälsa på sitt sätt, genom att föra ena handen mot sitt bröst. Läkaren krävde hälsning med handen. Tingsrätten tyckte att det var ett solklart fall av diskriminering och var enig i sin dom, säger Anna Rosenmüller Nordlander, jurist på DO:s processenhet.

I det här fallet handlade det inte om att patienten hade synpunkter på läkarens kön.

– Kvinnan visste att hon skulle besöka en manlig läkare och hade inga krav på kön. Hon ville bara hälsa i enlighet med sin religion, säger Anna Rosenmüller Nordlander.

Diskrimineringslagen ska skydda individen från diskriminering från till exempel en vårdgivare.

– Patientens eventuella önskemål om att välja läkare efter kön är inte DO:s bord. Vad jag känner till har vi inte fått in några sådana anmälningar. Men generellt är en vårdgivare inte skyldig att tillgodose vilka krav som helst, säger Rosenmüller Nordlander.

 

Läs hela Linn Österlunds debattartikel här>>

Läs Anna Hägerlunds svar här>>

Av Dag Fransson