Förbjudet att köra bil med mobilen i handen

Från den 1 februari är det olagligt att använda sin mobiltelefon genom att hålla den i handen när man kör bil.

En förare inte får använda mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning på ett sådant sätt att personen håller den i handen. Förbudet mot att hålla utrustningen i handen gäller utan att det behöver göras en prövning av om användningen påverkat framförandet av fordonet negativt.

”Alltför många trafikolyckor orsakas av att förarna tittar på mobilen eller annan utrustning samtidigt som de kör”, skriver Transportstyrelsen på sin hemsida om den nya lagen.