Om oss

IIS år en idéell organisation. Vi arbetar med integrationsfrågor genom upplysning av nyanlända invandrare om svensk kultur, seder och traditioner.

Vi tydligt förklarar hur svenska samhället fungerar samt vilka förväntningar och krav samhället har på medborgare i Sverige.

Stor vikt läggs på samhälls och arbetsorientering.

Ett socialt nätverk har skapats i syfte att Informera medlemmar om pågående rekryteringar, intressanta utbildningar, bekämpa särbehandling och lönediskriminering.

Vi anser att alla människor har rätt att behandlas efter samma principer; oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder, sexuell läggning och funktionshinder.

Ett arbetsliv där olika människor ställs inför olika måttstockar är varken effektivt eller rättvist

 

Historia

Historia ​IIS startade 1994 då några aktiva medlemmar vid Västsvenska Handelskammaren bildade en förening.
Dessa herrar hade mycket gemensamt – De var verksamma i små eller medelstora företag och de hade ett antal anställda med utländsk påbrå. Det var dessa duktiga anställda som behövde akut hjälp med deras sociala liv som de saknade totalt.
Ett av Västsvenska Handelskammaren pågående projekt Invandrar Kompetens visade tydligt behov av aktiva insatser för att lyfta social kompetens bland utländska akademiker.
En liten förening som tusen andra runt om i landet hade bildats.
Fast till skillnad från andra föreningar hade denna redan från början arbetat med integration av invandrare i det svenska samhället.
Oberoende och utan inflytande utifrån.

​Inget jobb utan socialt liv – inget socialt liv utan jobb.
Så tråkigt var det då och är även idag för många invandrare. Föreläsningar och studiecirklar om bl.a. svensk historia och traditioner, om svenska koder i det sociala uppskattades väldigt högt av alla, till och med ungdomar (!) började visa intresse vilket i sin tur ledde till ett utbredd ungdomsverksamhet. Vi hade trevligt och roligt, med skoj och allvar guidade vi våra vänner genom samhället, genom Göteborg.
​Vi lärde oss en hel del ut av våra invandrade vänner om deras kultur och traditioner.
Vi t o m hade nöjet att få besöka en del av deras hemtrakter. Tiden har gått fort, för vissa alldeles för fort.
En gång små pojkar och flickor har blivit till stora- vuxna och redan har egna barn, några av våra goda kamrater har gått bort.​
Sedan 2008 arbetar föreningen huvudsakligen med frågor kring integration varav det nya namnet: IIS- Individens Integration i Samhället.
Veteraner i föreningen har en hel del kunskaper som gärna delar med nya generationen i föreningen.​