I augusti införs två nya anställningsstöd

Den 3 augusti införs två nya anställningsstöd som kommer att förenkla matchningen mellan arbetsgivare och ungdomar som saknar gymnasieutbildning.

Traineejobb är ett anställningsstöd som kan kombineras med en yrkesutbildning på 50 procent. Målgruppen är arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år som saknar formell kompetens inom yrken där det finns en stor efterfrågan på arbetskraft.

Traineejobbet innebär att ungdomen jobbar på dagtid samtidigt som hen studerar minst 25 procent inom ditt yrkesområde.