Integration

En framgångsrik integration innebär att känna tillhörighet i samhället och samhörighet med människorna man lever med, att man är van vid miljön och människorna och de i sin tur är vana vid en själv. Integration är inget som slutar med att en person får stanna i landet, får arbeta, studera och bosätta sig där.  Integrationen har som mål att de nyanlända kan säga att det här är deras hemland och att de känner sig ha ett ansvar i det nya landet och så småningom kan ingen betvivla deras insatser och att de är en del av samhället.

 

I dag har vi många olika kulturer som lever och verkar i vårt samhälle och med dem kommer olika seder, bruk, normer och värderingar. Många av dem invandrare som kommer till Sverige har utbildningar, erfarenhet och kompetens i sitt bagage men detta värderas inte alltid på arbetsmarknaden.  Inte nog med det… Människor med invandrarbakgrund har många gånger svårt att få arbete och att kunna klara sin egen försörjning. Många har blivit beroende av bidrag för sitt uppehälle. Det skapar sociala problem och leder till utanförskap.

 

Fördjupad Samhällsorientering

Vi på IIS har alltid arbetat med integration och vet att vägen dit  inte enbart handlar om att ha jobb utan även social kompetens och engagemang i samhällets frågor!

En fördjupad genomgång av samhällsorientering med studiebesök varvat med genomgångar i grupp. Studiebesöken har koppling till arbete och utbildning exempelvis på olika utbildningar och arbetsplatser. 

Genom detta stimuleras och motiveras sökande till att bilda sig en uppfattning om sin väg till en etablering. Målsättningen är att sökande ska lära sig grunderna för försörjning i Sverige och få en tydlig målsättning för sin egen försörjning.

 

 

Språk

 Vi  IIS tycker att språk är den viktigaste och främsta nyckeln till integration, jobb och framgång. En bra och höggradig integration är helt omöjligt utan kommunikation därför måste man lära sig det officiella språket i landet.

Integration är en tvåsidig process därför det är viktigt att prata med varandra, för att språket är en nyckel till kommunikationen mellan oss människor. Under samtalen ges möjlighet att lära känna andra kulturer i mötet med individer med bakgrunder ofta helt skilda från dem de flesta svenskar har. På detta vis skapas förförståelse i samtalsgrupperna, belysande av andras levnadsproblematik och större insikt i integrationsfrågor. Många uppskattar också att kunna vara delaktiga i en meningsfull verksamhet som är till glädje och nytta och speciellt när de känner att de kan hjälpa sig själva genom att hjälpa andra

Språket avgör om någon ses som invandrare eller inte. Man märker tydligt att folk gärna svarar på engelska trots att man talar svenska. Vi svenskar blir nog mer nyfikna på engelsktalande. Många har ju varit i USA eller ser på tv-serier därifrån. Det är inte lika många som varit i Irak eller Iran. En engelsk brytning accepteras mycket mer än till exempel en arabisk.

Det måste bli lättare för nyanlända att lära sig svenska.  Man får dock inte glömma att lära sig ett språk är ett hårt arbete. Man ska vara aktiv, söka hjälp och öva, öva, öva språket hela tiden.

Gör övningarna ordentligt och fortsätt att träna tills det verkligen sitter där.

 Klick här för att träna din svenska

Lexikon på andra språk

 

Traditioner

Kännedom och kunskap om våra viktigaste traditioner är en av de viktigaste moment i integrationsprocessen.

Läs mer>>

 

”Sverige gör stora ansträngningar vad gäller integration.”

Det säger Joakim Ruist, nationalekonom vid Göteborgs universitet, specialiserad på invandring och ekonomi och medförfattare till rapporten Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser, som är en del av Långtidsutredningen.

– Vi har till exempel gratis svenskundervisning och kanaliserar en hel del pengar till instegsjobb för flyktingar. Det satsas resurser, men det ger inte så mycket. Det är vad vi inte gör som spelar en långt större roll, säger han. Läs mer>>