Jobbjakt

Tips och råd

Idag finns det många olika sätt att söka jobb på. Förutom annonser i dags- och branschtidningar så är förstås Internet det viktigaste verktyget.

A- kassa villkor

Riksdag och regering har beslutat att lätta upp villkoren för att få ersättning från a-kassan och höja taket för ersättningen på grund av coronavirusets påverkan på arbetsmarknaden. Läs mer >>>

Lönebidragen höjs

Regeringen har beslutat att höja taket för lönebidrag och offentligt skyddat arbete från 19 100 till 20 000 kronor per månad. Beslutet innebär en förstärkning av de subventionerade anställningar som riktar sig specifikt till personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.  Beslutet innebär att taket för den bidragsgrundande bruttolönen höjs från 19 100 till 20 000 kronor per månad från och med den 1 januari 2020. Höjningen är det sista steget av en harmonisering av taken i lönebidrag, introduktionsjobb, extratjänster och nystartsjobb.

TVÅ NYA ANSTÄLLNINGSTÖD BLOGGJOBBANSÖKAN CV SKOLAN JOBBINTERVJU

Framtidsutsikter på arbetsmarknaden

Liten konkurrens om jobben

betyder att det om fem år antagligen finns fler jobb än utbildade.  Möjligheterna att få jobb är därmed mycket goda.

Apotekare, Arbetsmiljöingenjör, Arbetsterapeut, Arkitekt (byggnadsverk), Audionom,  Bibliotekarie, 
Biomedicinsk analytiker, Data- och systemvetare, Diakon, Dietist och nutritionist, Djursjukskötare, 
Fysioterapeut, 
Inredningsarkitekt, 
Kemist, Lärare i fritidshem, 
Lärare i årskurs F–3 och årskurs 4–6, Matematiker och statistiker, 
Officer, 
Optiker, 
Planeringsarkitekt, Präst, 
Psykolog, Receptarie, Skolledare, Socionom, 
Speciallärare och specialpedagog, Studie- och yrkesvägledare, Tandhygienist, 
Yrkeslärare i gymnasieskolan,  Ämneslärare årskurs 7–9 och i gymnasieskolan.

Balans 

innebär att det om fem år antagligen kommer att finnas ungefär lika många utbildade som arbeten. Möjligheterna till jobb ses därför som goda.

Agronom och lantmästare, Biolog, Biomedicinare, Brandingenjör, Civilekonom och ekonom, Civilingenjör, Fysiker och sjukhusfysiker, Geovetare och naturgeograf, Hortonom, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör, 
Högskoleingenjör, 
Jurist, Jägmästare, skogsvetare och skogsmästare, Kiropraktor, Landskapsarkitekt, Logoped, 
Läkare, 
Miljöutbildad, Personalvetare, Tandläkare, Veterinär.

Stor konkurrens om jobben

innebär att det om fem år antagligen kommer att finnas fler utbildade än jobb, och därmed kan det bli svårt att hitta varaktiga tjänster samtidigt som risken finns att hamna i arbetslöshet.

Beteendevetare, Hälsovetare, Kommunikationsyrken, Musei- och kulturmiljöyrken, Samhällsvetare.

Källa: Saco

 

Sök Jobb

Arbete i Europa

eures.europa.eu EURES (EURopean Employment Services) har en webbplats för arbetssökande med praktisk information om arbets- och levnadsvillkor i de olika länderna. På webbplatsen hittar du: - Lediga jobb i Europa - En databas där du kan registrera ditt cv - Råd och tips för att hitta arbete - Information om läget på arbetsmarknaden

 
 

 

IIS i samarbete med Arbetsförmedlingen ger dig stöd att komma vidare till arbete eller utbildning

 

Huvudsyfte med projektet är  att på ett effektivare sätt hjälpa deltagare finna sin plats i samhället och på arbetsmarknaden. Vi ser på varje individens förmåga, kapacitet och styrka. ​

Deltagare lär sig grunder i datahantering, arbeta med diverse program som kompletteras men andra aktiviteter. Stor vikt lägs på språkträning och samhällsorientering

Hantverk  -  Datakunskap  -  Matlagning  -  Syverkstad   -  Jobbsökning  -  Språkträning  -  Debatt  -  Studiebesök

 

Socialkompetens

Genom gemensamma aktiviteter lär vi oss konsten samverka med individer från olika kulturer. Vi lär oss traditioner och företagsdemokrati för att vara attraktiva för den svenska marknaden och i livet.

Studier med aktivitetsstöd för arbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin

I augusti 2016 infördes även en möjlighet för arbetslösa inom Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti att studera med aktivitetsstöd.
Under 2017 saknade mer än var tredje inskriven arbetslös gymnasieutbildning. En allt större andel av de långtidsarbetslösa har kort tidigare utbildning samtidigt som inflödet till jobb- och utvecklingsgarantin av personer med kort utbildning fortsätter öka. Mot bakgrund av detta kommer möjligheten till studier på grundläggande och gymnasial nivå för arbetslösa som är inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin att förlängas och finnas kvar som insats t.o.m. den 30 september 2019.
 
 

Vi på IIS har under flera års tid hjälpt åtskilliga personer att framgångsrikt komma ut i arbetslivet efter arbetslöshet. Vi har bred kunskap och lång erfarenhet av arbetsmarknaden och vet var jobben finns tack vore goda kontakter med arbetslivet och arbetsgivare. Vi hjälper individen i att se på arbetsmarknaden på ett nytt sätt och att se vad arbetsgivaren vill ha. Vet inte Du vad du kan eller vill göra, då hjälper vi gärna till på den resan också. Hos oss kombinerar vi en trevlig stämning med fokus på resultat!  Vårt fokus är att stödja Dig till arbete eller utbildning så snabbt som möjligt. Vi erbjuder hjälp att hitta ett arbete eller utbildning som passar Dig. Våra erfarna medarbetare anpassar insatsen efter Dig och de behov Du har.

Målsättningen är att Du så snart som möjligt ska hitta ett jobb eller en utbildning som leder Dig vidare mot arbete.

 

Söker Du arbete?

Vi hjälper Dig att hitta rätt arbetsgivare och vi finns med hela tiden och ger det stöd Du behöver. Du kan få hjälp att hitta och söka arbete, hjälp med ansökningshandlingar och själva ansökan och förberedelser inför jobbintervjuer. Vi kan också hjälpa Dig att sammanställa din kunskap och kompetens för att ge arbetsgivare en bild av vem Du är och vad Du kan tillföra företaget.

Vill du utbilda Dig?

Behöver Du utbilda Dig för att få ett arbete? Vill du byta inriktning och skaffa ett nytt yrke? Har Du en yrkesutbildning i Ditt hemland och är osäker på om den gäller här? Vi ger Dig studie-  och yrkesvägledning och kan hjälpa med att hitta utbildningar och kurser som gör Dig bättre rustad att få ett arbete. Självklart kan Du få hjälp med själva ansökningsprocessen och sammanställning av Dina formella och informella meriter.

 

Besök oss gärna på IIS som ligger på Ångpannegatan 7B, Hisingen

Kollektivtrafik: Swedenborgsplatsen

Buss 17 från Nordstan till Swedenborgsplatsen därefter en kort promenad till Ångpannegatan 7  / se kartan nedan

Map of Ångpannegatan 7, 417 05 Göteborg

 

Arbetsträning

För dig som av olika skäl varit borta från arbetsmarknaden en längre tid erbjuder vi Förstärkt arbetsträning. Syftet med arbetsträning är att du ska få arbetslivserfarenhet i anpassade former utifrån dina individuella behov och förutsättningar. Med arbetsträning hos oss får du möjlighet att öva på de situationer och förhållanden som är kopplade till arbetslivet. Läs mer>>

Ungdomar

Att Sverige har välutbildad arbetskraft i tillräcklig mängd är avgörande för arbete och välstånd. För att företag ska vara konkurrenskraftiga, också på en global marknad, behövs bra och rätt kompetens. Sveriges arbetsgivare behöver medarbetare som kan använda ny teknik samt producera produkter och tjänster med kvalificerat innehåll. Därför är den långsiktiga kompetensförsörjningen till arbetslivet så viktig.

Särskilt angeläget är det att ungdomar kommer in på arbetsmarknaden.

En bra yrkesutbildning ger goda förutsättningar för det.