Jobbiga frågor kan komma

Rekryterare kan i värsta fall ställa obekväma frågor som du helst inte vill svara på. Det blir knepigt om du samtidigt vill ha jobbet.

Det finns ingenting som förbjuder en arbetsgivare att ställa obekväma, privata eller provocerande frågor under en intervju.

Och det förekommer att arbetsgivare frågar om till exempel barnplaner eller om den sökande testat droger, bekräftar Gunilla Bäcklund

som är ombudsman på fackförbundet Unionen.

– Det gäller att vara beredd. Fundera ut innan vad du vill ställa upp på och vilka frågor du vill svara på för att få det här jobbet,

så att du inte blir överrumplad, säger hon.
Om du får frågan om barn bör du överväga svaret noga eftersom den sökande har dåligt juridiskt skydd, anser Gunilla Bäcklund.

– Du måste inte säga sanningen.
Om en arbetsgivare frågar om du planerar att skaffa barn är det inte förbjudet att ljuga. Det finns skydd så att du inte kan bli uppsagd även om du väntar barn.

Men du kan givetvis också säga att du inte vill svara på en fråga även om det kan försämra chanserna att få jobbet.
– Du har full rätt att säga ”det här tycker jag inte har med jobbet att göra, jag har ingen kommentar”.

Gunilla Bäcklund vänder sig också emot att arbetsgivare använder allt mer tveksamma metoder för att sålla ut personer under rekryteringsprocessen.
– Allt fler ordnar audition när de ska anställa. Den formen kan vara både kränkande och förnedrande, och tyvärr finns det inte mycket rättsligt att göra åt det.


Tio vanliga frågor och hur du förbereder dig på dem

Innan du går på en jobbintervju bör du förbereda dig på hur du ska svara på intervjufrågorna. 

Berätta lite om dig själv
En uppvärmningsfråga, men som kan vara ganska utslagsgivande, speciellt om intervjuaren inte har hunnit läsa på så mycket, vilket tyvärr händer.

Öva på en 2-3 minuters presentation av din utbildning, karriärval och senaste arbetsuppgifter. Ta upp sådant som är relevant för tjänsten.

Utelämna privata saker.

Vilka är dina styrkor?
Börja inte rabbla adjektiv, som ”jag är kreativ, social, målmedveten” och så vidare.

Förklara istället hur styrkorna visar sig. Till exempel ”jag är social, på jobbfesterna hänger jag inte med kompisarna utan minglar med presumtiva kunder

och har som mål att få med mig minst 20 visitkort hem.”

Vilka är dina svagheter?
Var ärlig här. Svaret ska visa på självinsikt, att du vet om dina svagheter och lärt dig hantera dem. Kom också ihåg att en egenskap som är en svaghet

i en situation kan vara en styrka i en annan. Förklara gärna det, typ ”jag kan verka kontrollerande, men det är för att jag är noggrann”.

Varför ska vi anställa just dig?
Här gäller det att förklara hur dina egenskaper matchar företaget och tjänsten.

Till exempel: ”era miljösatsningar känns fantastiskt bra, jag är engagerad i Greenpeace sedan tio år tillbaka.”

För att kunna svara gäller det alltså att läsa på om företaget och gå igenom kravprofilen noga.

Varför finns det en lucka i din CV?
Många bävar inför frågan. Men luckor är vanligare än du tror. Lyft fram vad du gjorde under tiden.

Jobbade du volontärt eller hade en utvecklande hobby? Eller berätta hur du motiverade dig själv att inte ge upp hoppet om ett jobb.

Då visar du att du är självständig och kan hantera svårigheter.

Kan du ge exempel på hur du hanterat en problematisk situation på jobbet?
Frågan är är vanlig, men den kan också vara mer specifik, som hur du hanterat ”en konflikt” eller ”en jobbig kund”.

Förbered dig på att berätta om några situationer, hur du hanterade dem, hur dina styrkor kom till användning, och vad du lärde dig.

Vad var negativt på ditt förra jobb?
Upplev inte frågan som att det är ok att snacka skit.

Ta istället upp något som du hade velat förändra på förra jobbet, och på vilket sätt.

Till exempel ”många klagade på informationen, ledningen borde sagt att de inte visste istället för att sitta tyst”.

Väg gärna upp med något positivt också.

Vilka egenskaper tycker du en bra chef ska ha?
Återigen, var ärlig.

Berätta utifrån dig själv, och var tydlig med att det är utifrån ditt perspektiv, alltså vilken typ av chef just du behöver.

Intervjuaren vill veta om du kommer funka med chefen och företagskulturen i allmänhet.

Vad vill du ha för lön?
Egentligen ska du inte behöva prata lön förrän du erbjudits jobbet. Men det händer att frågan ställs.

Kolla statistik innan kring vad som skulle vara rimligt, fundera på vad du kan acceptera, och svara med ett lönespann hellre än en exakt siffra.

Fråga också vad de själva tänkt innan du svarar.

Var ser du dig om fem år?
Här är syftet att ta reda på om du ser jobbet som en språngbräda, eller om du vill stanna kvar i rollen på sikt.

Ibland vill arbetsgivaren ha någon som stannar, ibland en påläggskalv. Svara ärligt så du hamnar rätt.

Eller försök ta reda på utvecklingsmöjligheterna för tjänsten innan intervjun.

 

alla