Könskvotering väntas

Näringsminister Mikael Damberg meddelar att regeringen vill kvotera in kvinnor till de börsnoterade bolagens styrelser. Senast år 2019 ska 40 procent av styrelseledamöterna i dessa privata bolag, vara kvinnor. Annars väntar böter på mellan 250 000 och fem miljoner kronor beroende på bolagets storlek.