Konsument

Det finns många regler som skyddar oss konsumenter när vi köper varor och tjänster. Här kan du bland annat läsa om hur du reklamerar, klagar om en vara eller tjänst du köpt inte är som du förväntade dig eller har gått sönder. Du kan också läsa om vart du kan vända dig om du vill få hjälp.

Försäkring

Hemförsäkring

Hemförsäkring är något som de flesta har idag, vare sig man bor i en hyresrätt, bostadsrätt eller villa. Läs mer >>

Reseförsäkring

Reseskyddet i din hemförsäkring räcker för en vanlig semester. Hemförsäkringarnas reseskydd ger ersättning för de viktigaste händelserna du kan råka ut för på en resa, till exempel akut sjukdom och olycksfall. På Hemförsäkringarnas webbsida kan du se vad som kan ingå i din hemförsäkring. Det ingår en reseförsäkring i alla hemförsäkringar. Den gäller i 45 dagar och räcker oftast om du ska på en vanlig semesterresa.  Läs mer>>>

 

Barnförsäkring

Barn har ett sämre skydd via samhällets försäkringar än vuxna som börjat arbeta. Därför bör du som är förälder komplettera med en privat barnförsäkring. Tänk på att välja en barnförsäkring som täcker både sjukdom och olycksfall.

Observera att skolornas försäkringar bara gäller vid olycksfall.

 

Konsumetrådgivning

Reklamation

En reklamation betyder att du klagar till säljaren.

Klaga så fort som möjligt!!!

En reklamation måste göras inom rimlig tid efter det att du har upptäckt felet. Om du reklamerar inom två månader har det skett i rätt tid.

Det är bra om du gör detta skriftligt så att du i efterhand kan visa när du reklamerat och vad du har klagat på. Behåll en kopia av reklamationen.

Du meddelar att du inte är nöjd med varan eller tjänsten som du köpt. Enligt konsumentköplagen har du alltid rätt att reklamera ett ursprungsfel på en vara du köpt i tre år från köpet. Ett ursprungsfel är ett fel som fanns med redan vid köpet, även om det visar sig senare. Fel som visar sig på en vara inom sex månader är lättare att reklamera än fel som visar sig senare. Detta eftersom det är säljaren som ska bevisa att felet inte är ursprungligt de sex första månaderna.

Har du köpt en tjänst av ett företag är din reklamationstid antingen tre eller tio år.

Tre år gäller om du låtit någon laga en vara, till exempel reparation av en bil eller tv.

Tio år gäller om tjänsten är ett arbete på fasta saker, till exempel hantverkstjänster i din bostad.

Vad kan du kräva när det är fel på en vara?

Om det är fel på din vara kan du i första hand kräva att få varan reparerad eller få en ny felfri vara. Det är företaget som väljer vilket alternativ som passar dem bäst. Om felet återkommer, eller reparationen inte lyckas, behöver du inte acceptera mer än två reparationsförsök av samma fel. Om samma fel visar sig en tredje gång har du rätt att häva köpet, det vill säga lämna tillbaka varan och få pengarna tillbaka.

I konsumentköplagen står vilka rättigheter du har som konsument när du köper en vara av ett företag.

På Konsumentverkets webbsida om Konsumentköplagen kan du läsa mer om vad som gäller.

Vad kan du kräva när det är fel på en tjänst?

Har du anlitat till exempel en hantverkare eller någon som gör en reparation på dina saker gäller konsumenttjänstlagen. Om det är fel på tjänsten kan du kräva att få felet åtgärdat utan kostnad. Går det inte att åtgärda felet kan du begära och få ett prisavdrag. Du har också rätt att hålla inne betalningen som säkerhet för ditt krav.

Lagen ger också rättigheter angående priset på tjänster, om du och företaget inte har avtalat om fast pris.

På Konsumentverkets webbsida om Konsumenttjänstlagen kan du läsa mer om vad som gäller.

 

Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt kan pröva tvister mellan konsumenter och företag. Om du och företaget inte kommer överens kan du anmäla tvisten till ARN. På Allmänna reklamationsnämndens webbplats finns information om vilka tvister de prövar och hur du anmäler.

Domstol

Du kan även vända dig till domstol för att få en tvist prövad. Detta gör du genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.

Till skillnad från ARN är detta inte kostnadsfritt.

Läs mer om exempelvis hur en rättegång går till, vem som får betala rättegångskostnaderna, om rättshjälp och rättsskydd på Domstolsverkets webbplats.

Om du har frågor om reklamation, vad du kan kräva vid en felaktig vara eller tjänst eller behöver råd innan du exempelvis anmäler ett företag till Allmänna reklamationsnämnden kan t.ex. Konsument Göteborg hjälpa till att svara på dina frågor.

Hallå konsument!

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Hit kan du vända dig med frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer, att handla hållbart och annat som du som konsument behöver hjälp med. Hallå konsument ger också allmän information om vilka regler som kan gälla vid transaktioner inom delningsekonomi och vid andra avtal mellan privatpersoner om köp av varor eller tjänster. Läs mer>>>

Konsument Europa

Om du har fått ett problem med en säljare i ett annat EU-land, Norge eller Island, så kan Konsument Europa hjälpa dig. Antingen genom direktrådgivning eller genom medling via våra systerkontor. ECC-nätverket har kontor i alla EU-länder samt Norge och Island. Läs mer>>>

Nyheter

Stärkt konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls

När konsumenter ska betala på e-handelsplatser är det vanligt att det betalningsalternativ som presenteras först – eller är förvalt – innebär att konsumenterna tar en kredit. För att stärka konsumentskyddet så föreslås det att ett sådant betalningsalternativ inte får presenteras först eller vara förvalt om det finns andra betalningsalternativ. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.

– Den snabba utvecklingen av betalningstjänster på internet har gjort det lättare och säkrare för konsumenter att handla. Men det innebär också risker för den enskilde. Förslaget stärker skyddet för konsumenten genom att risken för att ta en kredit utan ett eget aktivt val minskar, säger Per Bolund, finansmarknadsminister.