Måste ha e-postadress

Skaffa dig en e-postadress om du söker till Komvux eller SFI

Arbetsmarknad och vuxenutbildning har beslutat att Göteborgs Stad
inte längre ska skicka ut pappersbrev till sökande och elever under
antagningsperiod samt vid kursbesked. Istället kommer e-post att vara
den primära kommunikationskanalen. Förändringen kommer minska
miljöpåverkan, korta ledtiden för kommunikationen med elever och reducera
kostnaden för staden. De ny reglerna börjar gälla den 1 september 2018.

Meddelat Alexander Bringsoniou, Kommunikationsstrateg på Göteborgs Stad Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Hur det fungerar

När kursbesked för komvux är klart kommer man få ett
meddelande till sökandens e-postadress. Kursbeskedet hittar man sedan
under Mina sidor på sitt studerandekonto.
Om man redan studerar på komvux eller sfi måste man uppdatera
sina kontaktuppgifter med en e-postadress om man inte redan har
uppgivit en. Det gör man genom att logga in på sitt studerandekonto.