Nya lagar 2018

Innan sommaren är över börjar en rad nya lagar gälla

Varje år ändras och tillkommer det nya lagar. Den första juli träder bland annat två omskrivna lagar i kraft – samtyckeslagen och gymnasielagen.

 

Gymnasielagen

Den omtalade gymnasielagen träder i kraft från och med 1 juli. Det innebär att det går att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier för den som tidigare fått avslag på sin asylansökan.

 

Studiebidraget höjs

Bidraget till gymnasie- och högskolestudenter höjs med 200 respektive 296 kronor i månaden. Höjningen gäller från och med 1 mars och betalas ut retroaktivt.

 

Obligatorisk prao

Prao togs bort under en tid, men återinförs igen 1 juli. Högstadieelever i årskurs åtta, samt årskurs nio för specialskolan ska under minst tio dagar ha prao.  

 

Färre karensdagar

Karensdagarna minskar från sju till sex dagar för att få rätt till arbetslöshetsersättning efter att man blivit arbetslös.

 

Privat sjukvård blir dyrare

De som får hälso- och sjukvårdsförmåner av sin arbetsgivare kommer från och med 1 juli att förmånsbeskattas för vården eller försäkringspremien.

 

Billigare att vara med i facket

Det blir möjligt för fackföreningsmedlemmar att dra av 25 procent av årsavgiften i deklarationen, dock endast om medlemsavgiften är minst 400 kr per år.

 

Samtyckeslagen

Efter mycket om och men så införs samtyckeslagen den 1 juli. Det innebär att det blir olagligt att ha sex med en person om hen inte uttryckligen sagt eller visat att hen vill. Gärningsmän ska då kunna dömas för våldtäkt, även om hot eller våld inte använts.

 

Olagligt att utnyttja människor som tigger

Att utnyttja människor genom tvångsarbete, såsom tiggeri, blir olagligt. Det gäller även andra arbeten som har uppenbart orimliga villkor. Förutom detta skärps även straffen för de som ägnat sig åt människohandel och koppleri.

 

Större möjlighet till arbetsplatsinspektioner

Det ska bli möjligt för polisen att utföra fler arbetsplatsinspektioner och på så vis hitta personer som ska utvisas ur Sverige. Straffavgiften för den arbetsgivare som anställer en person som ska utvisas höjs.

 

Skattehöjning för bilar som drar mycket

Bilar med låga utsläpp kommer att belönas med bonus vid köp. Men bilar som drar mycket bensin kommer istället att åka på en skattehöjning.

_______________________________________________________________________________________________________

5 nya lagar som kan påverka din privatekonomi 2018

 

Barn- och studiebidraget höjs

För första gången på över 10 år höjs barnbidraget och studiebidraget. Bidragen höjs från 1050 kronor till 1250 och gäller från och med den 1 mars. Studiebidraget för heltidsstuderande på universitet och högskola höjs samtidigt med 296 kronor vilket betyder att de som tar både studiebidrag och studielån får en summa på ungefär 11 300 kronor i månaden.

Flygskatten höjs

Det blir dyrare att flyga från och med den 1 april. Flygskatten höjs – men inte lika mycket som regeringen först sa. För långdistansflygningar höjs skatten till 400 kronor. För utrikes- och inrikesflyg höjs skatten till 250 respektive 60 kronor.

Höjt tak i sjukförsäkringen

Inkomsttaket i sjukförsäkringen höjs från 7,5 till 8 i prisbasbelopp från och med den 1 juli 2018. Sett till en månadslön betyder det att taket höjs med 1896 kronor, från 28 438 kronor till 30 333 kronor. De förmåner som omfattas av höjningen är sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön.

Tandvårdsbidraget dubblas

Från och med den 15 april blir det billigare att gå till tandläkaren. För dem mellan 22 och 29 år och för dem över 65 höjs det årliga bidraget från 300 till 600 kronor. För dem mellan 30 och 64 år höjs bidraget från 150 till 300 kronor.

Bidrag till elcykel införs

Regeringens nya elfordonspremie börjar gälla från den 1 februari. Du som köper en ny elcykel, elmoped eller elmotorcykel kan ansöka om premien hos Naturvårdsverket. Det innebär att du kan få tillbaka 25 procent av inköpspriset på elfordonet där maxbeloppet är 10 000 kronor. Alla som köpt ett elfordon efter den 20 september 2017 kan få pengar tillbaka