Nya lagar 2019

Avgiftsfri tandvård

Tandvården blir avgiftsfri för alla upp till 23 års ålder. Enligt socialministern Annika Strandhäll beror den höjda åldern på att många unga i dag har osäkra anställningar eller studerar och därför inte ekonomin att gå till tandläkaren.

 

Karensavdrag

Karensdagen försvinner och ersätts med ett karensavdrag. Karensavdraget kommer vara 20 procent av den genomsnittliga veckoinkomsten. Detta görs eftersom om karensdagen infaller under en dag med ett långt arbetspass för en person med koncentrerad arbetstid, har det kunnat betyda att personen förlorat en relativt stor del av inkomsten.

 

Public service- avgiften

Från och med 1 januari ersätts den gamla radio-och tv-avgiften av en individuell public service-avgift.

Den ska betalas av alla över 18 år och som har en beskattningsbar förvärvsinkomst. Den kommer vara en procent av den beskattningsbara inkomsten upp till ett visst tak. Taket kommer vid införandet vara drygt 1 300 kronor per person och år.

 

Nya regler för spelmarknaden

När det gäller spel och betting måste verksamheter som erbjuder detta ansöka om licens för att få finnas på den svenska marknaden. Sajterna måste även ha tydliga loggor som visar att de har licens. Förutom detta måste spelsajterna göra det lättare att söka hjälp för spelmissbruk…