Olyckan kostar

Statistiken visar att många unga och utlandsfödda står utan hemförsäkring. Närmare var tionde hyresgäst saknar hemförsäkring.

Om levande ljus börjar brinna eller diskmaskinen läcker kan det stå en oförsäkrad hyresgäst dyrt. I lägenhetshus bor många tätt inpå varandra, och sprider sig en olycka från den egna lägenheten till grannarnas egendom är det inte ofta många som har råd att betala.

Enligt tidningen Hem & Hyra närmare var tionde hyresgäst i Sverige saknar hemförsäkring. Och mest är det unga eller nyanlända som står utan.

Om olyckan skulle vara framme och man saknar hemförsäkring kan det bli dyrt. Prislappen kan hamna på mellan 40 – 70 000 kronor.

Om du har orsakat skadan på ett vårdslöst sätt så kan du bli skadeståndsskyldig för den. Och i vanliga fall är det en hemförsäkring som står för de kostnader som uppkommer.

En hemförsäkring är ett slags grundläggande försäkringspaket som kan ge ersättning för dina saker om de blir stulna eller skadas i en brand- eller vattenskada.

Dessutom innehåller alla hemförsäkringar bland annat ett reseskydd, ett rättsskydd och ett skadeståndsskydd.

Oavsett om det är en olycka eller ej så blir man ansvarig för materiella skador hos grannar och sig själv. Skador på fastigheten kan däremot gå på fastighetsägarens försäkring.

Skador på egna möbler och lösöre står du själv för.

Fastighetsskador står fastighetsägaren för om du inte varit vårdslös.

Om en olycka sprider sig till grannarnas bostäder är du ansvarig för att ersätta deras materiella skador också.

Har du varit slarvig kan du bli ersättningsskyldig även för fastighetens skador.

Fakta

En hemförsäkring skiljer sig i pris beroende på olika faktorer, bland annat:

Hur gammal du är
Hur stor din bostad är
Om du bor i hyres- eller bostadsrätt
Hur många som bor i bostaden.

Bor du i hyresrätt behöver du endast hemförsäkring. Bor du i bostadsrätt behövs även ett bostadsrättstillägg, som ska täcka den del av fastigheten man står som ägare till.

De vanligaste olyckorna som kan hända i hemmen är vattenskador och brandskador. Har man försäkring täcks största delen av kostnaden för skador och lagning.

Annars är den boende skyldig att betala själv.

En skada kan ligga mellan 40 – 70 000 kronor i kostnad.

Läs mer>> Så väljer du rätt hemförsäkring