Papperslösa kvinnor

Två- årsregeln

  • En kvinna som söker uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till en man, får till en början bara tillstånd för två år. Först efter det kan hon ansöka om permanent uppehållstillstånd.
  • Ett krav för att söka permanent uppehållstillstånd är att de två fortfarande är ett par. 
  • Det senaste förslaget är att man ska granska mannens brottsregister, innan han får ta hit en kvinna.

Kvinnojourerna är beroende av att kvinnans hemkommun betalar för hennes plats i ett skyddat boende. I Göteborg och Malmö kan kommunen bidra med pengar – men i t.ex. Stockholm finns ingen hjälp att få för de papperslösa. Kommunerna tänker inte betala.Många kvinnor som är papperslösa behöver skydd, men får inte det!Det finns organisationer som hjälper kvinnorna som flyr med kontakter till kyrkor och församlingar. Men det är inte alltid det finns plats för en kvinna med barn. De kan också hjälpa med kontakter till jurister som inte tar betalt. Men allt sker på ideella villkor.Ett annat problem för kvinnorna är den så kallade två-årsregeln, som gör att kvinnor stannar i våldsamma relationer.  Många kvinnor som lever gömda tvingas ta slavarbeten och att de får någonstans att bo i utbyte mot sexuella tjänster. https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSU8gx88SmWtkE9-H_yBilMbv7by-ZeHe-e_304KTk-HZG03H6OyUBAbwI den undre världen de hamnat i finns en egen arbetsförmedling, prostitution och kriminalitet. De här personerna lever i en extrem utsatthet. Papperslösa lever så i fyra år innan beslutet kan omprövas på Migrationsverket. 

Misshandlad och rädd

Här finner du svar på några av de frågor som många kvinnor med tidsbegränsade uppehållstillstånd ställer sig, i de fall de kommit till Sverige på anknytning till en svensk make/partner och förhållandet brustit innan de hunnit få permanent tillstånd.

Nej, det är Migrationsverket som bestämmer vem som får stanna i Sverige. Inte din man. Migrationsverket måste alltid göra en ordentlig prövning av din ansökan om att få fortsatt uppehållstillstånd i Sverige. En sådan prövning tar tid.

2. Finns det, enligt svensk lag, någon möjlighet att få fortsatt uppehållstillstånd trots att relationen till min man brustit.

Ja, en liten möjlighet. Huvudregeln är att man utvisas när äktenskapet/förhållandet tagit slut, men det finns undantag. Fortsatt uppehållstillstånd kan ges under tre omständigheter:

  • om förhållandet tagit slut främst på grund av allvarliga eller upprepade kränkningar. Förhållandet ska ha varit seriöst från början och inte helt kortvarigt.

  • du riskerar att bli socialt utstött om du återvänder till ditt hemland eller om du är svårt sjuk eller allvarligt handikappad.

  • du har en särskild anknytning till Sverige.

Detta gäller även män och kvinnor som lever i samkönade relationer.

 

Kom alltid ihåg att ingen har rätt att hota eller utsätta dig för våld – varken din man, din arbetsgivare eller någon annan. Det är aldrig ditt fel. Du har rätt till ett liv utan våld och diskriminering. Om du har hamnat i en utsatt situation och behöver stöd kan du vända dig till polisen, socialtjänsten eller till en kvinnojour.