Schweiz stoppar G5

Flera kantoner i Schweiz stoppar 5G – inväntar rapport om hälsorisker

Svenska Strålskyddsstiftelsen rapporterar:

Flera kantoner i Schweiz har beslutat att tillfälligt stoppa utbyggnaden av 5G i avvaktan på en myndighetsrapport om hälso- och miljöpåverkan av 5G. Tidigare har två andra kantoner, Geneve och Vaud, också stoppat 5G-utbyggnaden av hälso- och miljöskäl.

Kantonen Jura

Beslutet från det lokala miljödepartementet  innebär att Jura följer samma linje som kantonen Vaud, som nyligen också stoppade 5G. Båda kantonerna vill avvakta en rapport om hälso- och miljökonsekvenser pga 5G från den schweiziska miljömyndigheten (Office fédéral de l’environnement, OFEV) som enligt uppgift ska vara klar i sommar. Geneve å sin sida stoppar 5G i avvaktan på att oberoende forskning visar att 5G är säkert för människors hälsa och för miljön. Geneve går därmed längre i kraven på att 5G ska visas vara säkert än de övriga två kantonerna.

Juras miljöminister David Eray motiverar beslutet med att det är “klokt att avvakta och att prioritera försiktighetsprincipen när det gäller 5G:s effekter på hälsan.”

Inom kort ska även en motion om ett moratorium för 5G från de gröna och vänstern behandlas i Juras parlament.

Kantonen Geneve

Den folkvalda församlingen i den schweiziska kantonen Geneve (Le Grand Conseil) röstade den 11 april 2019, med klar majoritet (58 röster för och 28 mot) för följande motionstext :

“uppmanar parlamentet att införa ett moratorium för 5G-utbyggnaden inom kantonen Geneve tills att vetenskapliga studier, som är oberoende från industrin, visar att 5G inte är skadligt för den mänskliga kroppen”.

(“invite le Conseil d’Etat à mettre en place un moratoire concernant l’installation de la 5G sur le territoire de la République et canton de Genève tant que des études scientifiques indépendantes de l’industrie démontrent la non-nocivité de la 5G sur le corps humain.”)

De folkvalda i Geneve vill också att man får kännedom om möjliga effekter på miljön.

Kantonen Vauds

Folkvalda parlament (Grand Council Vaudois) röstade den 9 april 2019 för ett moratorium av 5G-utbyggnaden. Detta mot bakgrund av att välrenommerade vetenskapsmän och läkare kritiserat 5G samt att  en utredning av hälso- och miljökonsekvenser från Schweiz miljömyndighet (Swiss Federal Office for the Environment) ännu inte är klar. Stoppet för 5G gäller tills utredningen offentliggjorts.

Beslutet fattades med klar majoritet, 95 röstade för och 9 mot ett förslag från de grönas ledamot (le Vert) Raphaël Mahaim och 28 andra ledamöter.

I förslaget konstaterar ledamöterna att trots att 5G har mötts av kritik från välrenommerade vetenskapsmän, från läkarföreningar i Schweiz (Schweiz läkarförbund samt Läkare för miljön) så har utbyggnaden av 5G inte föregåtts av någon politisk eller medborgerlig debatt. Samtidigt gör miljömyndigheten, Swiss Federal Office for the Environment, en utredning om 5G, vars resultat ännu inte är offentliggjorda. Operatörerna meddelar att de kommer att respektera gällande gränsvärden men det är inte etablerat att de gränsvärden som gäller i dag skyddar mot hälso- och miljörisker på grund av 5G, skriver ledamöterna.

Detta tillvägagångssätt är inte förenligt med hur man i Schweiz normalt hanterar miljö- och hälsorisker inte heller  med försiktighetsprincipen som är inskriven i lagen. Enligt schweizisk demokratisk tradition brukar man fatta beslut som bygger på full kännedom om de sakfrågor som orsakar oro och motstånd, skriver ledamöterna. Läs mer>>>