Skärpt asyllag klubbad med stor majoritet

 Riksdagen har med stor majoritet klubbat de nya åtstramningarna av den svenska asylpolitiken. Lagen innebär att Sverige lägger sig på EU:s miniminivå när det gäller asylsökandes rättigheter och är tänkt att gälla i högst tre år.
De nya reglerna innebär i korthet att permanenta uppehållstillstånd ersätts av tillfälliga och att möjligheten till anhöriginvandring begränsas.
Bara flyktingar som får uppehållstillstånd i tre år har möjlighet till familjeåterförening, men då med kravet att familjen blir försörjd och att man har en lämplig bostad.
Lagen träder i kraft den 20 juli.
240 ledamöter röstade ja, 45 nej, 30 avstod och 34 var frånvarande.Kristdemokraternas och Liberalernas ledamöter avstod från att rösta på regeringens motion, med undantag för Liberalernas Birgitta Ohlsson som röstade nej.
Det innebar att Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna baxade igenom förslaget. Fyra av Miljöpartiets ledamöter gick emot partilinjen och röstade nej: Jabar Amin, Valter Mutt, Carl Schlyter och Annika Lillemets.
I korthet innebär reglerna att

  • Permanenta uppehållstillstånd ersätts av tillfälliga, med undantag för kvotflyktingar som fortfarande får permanent uppehållstillstånd.
  • Skyddsbehövande får tillfälligt uppehållstillstånd i ett eller tre år beroende på om de är flyktingar eller alternativt skyddsbehövande.
  • Permanent uppehållstillstånd kan emellertid beviljas om en person kan försörja sig själv.
  • Möjligheten till anhöriginvandring begränsas. Bara de som får uppehållstillstånd i tre år som flykting har möjlighet till familjeåterförening, men då krävs att personen kan försörja familjen samt att man har en tillräckligt stor bostad av lämplig standard.
  • Dessutom försvinner skyddsskäl som särskilt ömmande omständigheter, om inte avvisningen strider mot svenskt konventionsåtagande.

Både Moderaterna och Sverigedemokraterna vill att lagen ska permanentas.