Tre personer döms

Tre personer döms för tortyrliknande misshandel

Källa: [2019-01-18] Helsingborgs tingsrätt

Helsingborgs tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål om bland annat människorov och synnerligen grov misshandel.

Under första veckan i juli 2018 utsattes fyra olika personer i Helsingborg för brott begångna av en 35-årig man och en 32-årig kvinna. Natten mellan den 6 och 7 juli var även en 37-årig man delaktig när en man misshandlades, knivhöggs och fick flera tänder avlägsnade.

– Det sammantagna våld som har utövats mot offret har präglats av stor hänsynslöshet. Våldet har inte varit impulsstyrt. Det har varit fråga om en omfattande misshandel med sadistiska och tortyrliknande inslag, säger rådmannen Dina Gutrad.

De tre personerna döms för samtliga brott som åklagaren väckt åtal för.

Den 35-årige mannen döms till 9 års fängelse för tre fall av misshandel, varav en grov och en synnerligen grov, två fall av människorov, två försök till utpressning och en grov stöld.

Den 32-åriga kvinnan döms även hon till 9 års fängelse för tre fall av misshandel, varav en grov och en synnerligen grov, två fall av människorov och två försök till utpressning.

De båda ska även betala skadestånd om sammanlagt cirka 250 000 kronor till de fyra brottsoffren varav den värst utsatte ska ha 171 850 kronor.

Den 37-årige mannen döms till 5 års fängelse för grov misshandel, människorov och försök till utpressning. Han döms även till att solidariskt med de båda andra betala skadestånd på 101 850 kronor till den misshandlade mannen.

Anledningen till att han döms för en mindre allvarlig misshandel än de andra två är att han inte varit lika delaktig.

– Även om han, tillsammans och i samförstånd med de andra två gärningsmännenhar medverkat till misshandeln, är det inte bevisat att han har haft uppsåt till mer än grov misshandel, säger Dina Gutrad.