Tricket mot tvångsgifte

Ett metallföremål i underkläderna mot tvångsäktenskap

Källa: Expressen

Föreläsaren Nora Adin, 23, vill att fler ska sprida skeden-i-trosan-tricket som ska hjälpa personer som riskerar att föras ut ur landet mot sin vilja.

Målet med metoden är att i hemlighet signalera om att man befinner sig i fara.

– Det är viktigt att ta upp detta nu inför sommarsemestrarna när många reser, säger hon.

Mörkertalet är stort.

Rapporterna om misstänkta, planerade och genomförda tvångsäktenskap fortsätter att öka i Sverige, enligt Nationella kompetensteamet, ett projekt som länsstyrelsen i Östergötland ansvarar för med syfte att samordna och stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

Många unga förs ut ur Sverige mot sin vilja och gifts bort och antalet som söker hjälp för hedersvåld ökar.

Azam Qarai, 55, arbetar för Kvinnors Nätverk och Linnamottagningen – organisationer med fokus på jämställdhet och mot hedersförtryck – och har fokuserat på frågorna sedan 1994.

– Vi jobbar dagligen med den här problematiken. Tyvärr är det ganska vanligt, säger hon.

Qarai förklarar också att många tror att de ska hälsa på familj eller släkt och att de inte är medvetna om vad som väntar när de lämnar landet.

En annan som jobbar tätt med frågan om hedersvåld är 23-åriga Nora Adin från Göteborg. Hon föreläser för skolor, socialtjänst och kvinnojourer.

Sedan förra året har hon tillsammans med två vänner drivit kontot ”Heder och samvete” på Instagram – en egen plattform med fokus på hedersförtryck i familjerelationer.

På lördagen la de ut ett inlägg – som riktar sig direkt till de som kan drabbas av förtrycket – och där de uppmanar sina följare att sprida informationen om ”skeden-i-byxan”-metoden – ett sätt att i ett privat rum kunna larma personal på flygplatser.

Vill att de drabbade ska se bilden

Metoden går ut på att placera ett metallföremål i underkläderna innan man går igenom säkerhetskontrollen på flygplatsen.

”Väktarna kommer då vara obligerade att ta personen in till ett privat rum för visitering ensam och utan varken föräldrar eller sällskap”, skriver kontot.

– Det här är konkret och lätt att hålla i huvudet. Det kan vara vad som helst, nycklar, smycken eller något annat, säger Nora Adin.

Alexandra Maritz, presskommunikatör på Swedavia Airports, bekräftar att metoden skulle fungera i praktiken.

– Säkerhetskontrollerna fungerar så. Om det piper i de regionerna tas man självklart bort separat. Då får man gå in i ett rum med personal av samma kön, säger hon.

Inlägget på Instagram fortsätter:

”Göteborgs stad har i år satsat på att höja uppmärksamheten hos yrkesverksamma som kommer i kontakt med ungdomar. Satsningen är en mobilisering mellan skola, socialtjänst, sjukvård och flygplatspersonal för att förhindra att ungdomar i Göteborgs Stad förs ut ur landet mot sin vilja i syfte att fostras, giftas bort eller könsstympas.

Man uppmanar alla till att vara extra lyhörda för barn och ungdomar som uppvisar förändrat beteende eller uttrycker oro inför familjens semesterplaner. Om misstanke finns bör socialtjänst larmas.”

Göteborgs stads samarbete

Katarina Idegård, samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborgs stad, har för SVT Nyheter Väst förklarat att kommunen just kraftsamlar och att medarbetarna ska bli bättre på att känna igen olika tecken på hedersvåld och förtryck.

– Vi vill höja uppmärksamheten hos medarbetarna. I den satsningen ingår också att höja kompetensen, säger Katarina Idegård till SVT.

Och som står i Instagraminlägget har Göteborgs stad inlett ett samarbete med bland annat flera myndigheter, skola och sjukvård för att förbättra arbetet med enskilda ärenden som rör hedersvåld, rapporterar SVT.

Azam Qarai: Viktigt att vara nyanserad

Azam Qarai, som jobbar för Kvinnors Nätverk och Linnamottagningen, förklarar att det är viktigt att få en nyanserad bild av hedersproblematik.

 

LÄS OCKSÅ: Csaba Perlenberg: När en sked i trosan blir ett rop på hjälp 

 

– Det kan vara allt mellan en familj som är våldsbenägen, som exempelvis haft vapen eller andra erfarenheter av våld, eller en familj som vill gifta bort barnet. De kan välja olika strategier för att förhindra att deras barn ska leva ett normalt liv.

Hon understryker vikten av att lyfta frågorna kontinuerligt, men i synnerhet nu när sommaren närmar sig och många väljer att flyga utomlands.

Viktigt att rätt personer larmas

Azam Qarai välkomnar ”skeden-i-byxan”-metoden men tillägger att fler åtgärder behövs och att kvalificerad personal kan vara avgörande om någon väljer att larma till väktare eller kontrollanter.

– Problematiken är tyvärr stor, man måste använda sig av olika metoder. På en flygplats skulle det kunna finnas personal eller andra lämpliga med kunskaper att ta hand om informationen och koppla det direkt till polis och socialtjänst, säger hon.

För Nora Adin är det viktigt att nå ut med budskapet till så många som möjligt.

– Det är viktigt att ta upp detta nu inför sommarsemestrarna när många reser. Syftet är att rätt personer ska få det här framför sig, ungdomarna som kan utsättas. De hänger på Instagram och Facebook och det är dem vi vill nå ut till, säger hon.