Verksamhet

Utbildande verksamhet

Studiecirklar

Hemspråksundervisning, läxhjälp, allmän samhällskunskap, datakunskap, hantverks- kvällar m. m. Särskilt stor har IT-satsningen är riktad till alla grupper och åldrar. Barn, ungdomar, kvinnor och män såväl unga som gamla har behov av kunskaper i sitt dagliga liv.

– svenska för vuxna

– dataträning

– samtalsträning

– handarbete, knyppling, virkning, stickning

matlagning

– sömnad och tovning

– fotografering och bildredigering

Språkvänner 

För arbetslösa, särskild invandrare, som gått utan arbete rätt länge, är en come back till arbetslivet en smärtsam process fylld med hopplöshet och brist på självförtroende. Genom att vara språkvän uppmuntrar och stödjer vi invandrares språkinlärning. Vi erbjuder vårt mentorskap, kontaktnät, stöd och råd. Tack vore en sådan insats stärks individens självkänslor, tron på den egna förmågan. Individerna får nya idéer samt lär sig att se livet från andra perspektiv.

Guldgruvan och Sagoland

Barn särskild med invandrarbakgrund och deras föräldrar skall bli medvetna om bibliotekets stora utbud av sagor, bilderböcker, ljudböcker m.m. som kan utveckla barnens kunskaper i svenska. Våra cirkelledare arrangerar sagostunder för barn, 3 år och uppåt. Både mysiga, spännande, roliga och läskiga sagor, bokpresentationer och visningar på bibliotek, utflykter med olika tema. Läs mer>>

 

Hedersrelaterad våld

IIS engagerar sig i frågor kring hedersrelaterad kvinnovåld där kvinnor får stöd och hjälp i form välgörenhet i skyddat boende. Vidare informerar vi om det svenska rättssystemet där såväl skyldigheter som rättigheter beskrivs.

Återkommande

Cykelskolan

 

Cykla är inte bara ett sätt att ta sig fram. Det är också ett sätt att ta sig i samhället.

Besök vår cykelskola och lär dig regler och cykla. Läs mer>>

D- Star

Disco Star- ett projekt för ungdomar som pratar om musiktrender, lär sig danssteg och mycket annat…

Svampskolan

Svampskolan öppnar sina dörrar för naturintresserade svampplockare. Läs mer>>

Sommaren

Sommarverksamheten på IIS ger oss upplevelser och erfarenheter som kan inspirera och stärka självförtroende. Detta sker genom möten med intressanta personer, ledare, veteraner och genom att man här får prova många olika aktiviteter. Programmen i Solskensveckorna och Familjeveckan har liknande upplägg men varierar utifrån de olika åldersgrupper som deltar. Läs mer

Varm Kram

Vi på tycker att alla borde ha tillgång till mat och dugliga kläder, speciellt i dagens välfärdssamhälle. Men så är det inte alltid med de hemlösa. Läs mer>>