Cykelskolan

Cykla är inte bara ett sätt att ta sig fram. Det är också ett sätt att ta sig i samhället.

Att äldre barn och vuxna kan konsten att ta sig fram på två hjul ses nästan som självklart. Så är det inte i alla länder. I synnerhet inte för kvinnor.
I Sverige kan ju alla cykla, och då vill du själv också kunna.

Men för en  liten flicka i t.ex Bagdad är det aldrig tal om. Det handlar inte så mycket om att kunna cykla i sig som hur mycket livet underlättas om du kan ta dig fram på två hjul.
För den som lever med knapp ekonomi kan ett busskort vara oöverkomligt. Med en cykel är det lättare att handla, att skjutsa barn till skolan och få motion. 
Det är också ett sätt att lära känna sin stad utanför det egna kvarteret.

Behovet är stort!
Alla som har anmält sig har inte fått plats. Får vi bara tillräckligt med frivilliga skulle vi kunna erbjuda fler platser

 
 

Lär dig regler!

Övergångsställe

En cyklist som cyklar på ett övergångsställe måste låta bilarna passera först.

Men en cyklist som hoppar av cykeln och leder den över övergångsstället räknas som gångtrafikant – då måste bilarna stanna.

Givetvis är det heller inte tillåtet att köra på en cyklist, även om den gör fel och cyklar på ett övergångsställe.

En skillnad för cyklister och mopedister är att de får använda kollektivkörfält (bussfil). Men de måste lämna företräde för bussar som lämnar hållplatsen.

 

Var försiktig när du kör över ett övergångsställe med cykel.
Du ska släppa förbi personer som går och bilar.

Gågata

Om du cyklar på en gågata eller på en gångväg får du inte cykla fortare än personerna som går. Du ska alltid släppa förbi personer som går.

Svänga åt vänster

Om du ska svänga åt vänster ska du räcka ut din vänstra arm.
Då ser de andra trafikanterna att du ska svänga.

Om det är mycket trafik ska du cykla  längst till höger i körbanan och sedan cykla rakt fram över den korsande vägen. När det sedan är fritt från trafik kan du leda cykeln, eller cykla över vägen.

Cykelbana

På en cykelbana ska du cykla på högersida.
Du cyklar om en annan cykel på vänster sida.

Lagen om cykelhjälm

Alla barn och ungdomar som inte har fyllt 15 år
ska ha hjälm på sig när de cyklar och när de blir skjutsade och åker bak på cykel.

 

 

Regler för cykel

Här kan du läsa om vad du behöver ha på din cykel för att köra och vilka regler som gäller.

Enligt lag måste en cykel alltid ha ringklocka och broms.

Krav på Hjälm

Alla barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Så säger lagen som trädde i kraft den 1 januari 2005. Detta gäller också om de cyklar inom inhägnat område. Cykelhjälm eller annan hjälm med jämförbara skyddsegenskaper kan användas.

Barn och ungdomar under 15 år som inte använder hjälm kan stoppas av polisen men inte bötfällas.

Föräldrar eller andra personer som fyllt 15 år kan däremot bötfällas, om de på sin cykel skjutsar ett barn som inte har cykelhjälm.

Sparkcykel

Det finns inget krav på att använda cykelhjälm om man använder en sparkcykel eller en trehjuling. Dessa anses generellt inte vara en cykel utan ett lekfordon. Lekfordon är ett fordon som ska anses som leksak, enligt lagen (2011: 579) om leksakers säkerhet. Men självklart är det ändå bäst att använda cykelhjälm i alla fall.Tänk på att inte sätta klistermärken på cykelhjälmen. Det försämrar hjälmens skyddsegenskaper.

 
 

Historia