Myndigheter diskriminerar

Försäkringskassan

När Försäkringskassan nekade sjukpenning till kvinnor som hade besvär under sina graviditet, vara det diskriminering.

Det fastslogs när Högsta domstolen sa nej till prövningstillstånd av tidigare dom. Nu har DO och Försäkringskassan förlikats och därmed kommer tolv kvinnor att få 15 000 kronor var i ersättning.

– Det är mycket positivt att vi har fått ett vägledande avgörande från högre instans i denna fråga, säger DO Agneta Broberg.

​I september 2010 beslutade Svea Hovrätt att Försäkringskassan utsatte gravida för könsdiskriminering när de nekade dem sjukpenning för deras graviditetsbesvär. I Hovrätten sänktes skadeståndsbeloppet till 15 000 kronor. Domen överklagades, men HD har nu inte gett prövningstillstånd och därmed står domen i hovrätten fast. Försäkringskassan och DO har nu förlikats så att tolv kvinnor får 15 000 kronor var.

​– Det är hög tid att samhället erkänner hälsoproblem som särskilt drabbar kvinnor. I de här fallen har kvinnor ställts utan inkomst när de är sjuka, bara för att de är gravida. Det är grundläggande att kvinnor och män har tillgång till socialförsäkringen på lika villkor, säger Agneta Broberg.

​Bakgrund

​Kvinnorna har under sina respektive graviditeter haft olika besvär som gjort att deras arbetsförmågor varit nedsatta. Exempel på besvär var ljumskbråck, foglossning och rygg- och bäckenproblem.

​Försäkringskassan har dock nekat kvinnorna sjukpenning, med hänvisning till att besvären varit en normal följd av graviditeten och att graviditet inte är någon sjukdom.

​DO gjorde bedömningen att Försäkringskassan genom att neka kvinnorna sjukpenning utsatt dem för könsdiskriminering genom att behandla dem sämre än andra behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation. DO stämde därför Försäkringskassan i domstol.

Socialen

Socialsekreterarens bemötande var diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen (DO) avser stämma Helsingborgs kommun för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. Bakgrunden är en händelse där en socialsekreterare i Helsingborg uttryckte sig nedsättande mot en man som hon skulle ha möte med.

Det var i februari 2013 som socialsekreteraren och mannen skulle delta på ett gemensamt möte. Inför mötet hälsade de båda på varandra utanför lokalen och efter en kort ordväxling säger socialsekreteraren: ”Gillar du inte mitt arbetssätt köp en enkel biljett till Grekland”.

DO anser efter att ha utrett händelsen att uttalandet handlar om ett diskriminerande bemötande som har samband med etnisk tillhörighet. DO förbereder nu en stämningsansökan mot kommunen.

– Att en tjänsteman inom socialtjänsten uttalar sig på det här sättet är oacceptabelt och kan leda till att förtroendet för socialtjänstens opartiskhet allvarligt skadas, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

Alla som har kontakter med socialtjänsten ska kunna räkna med att bli behandlade på ett respektfullt sätt och utan att bli diskriminerade.

Migrationsverket

Migrationsverket valde bort äldre arbetssökande

Samtliga arbetssökanden som var äldre än 36 år sållades bort när Migrationsverket sökte handläggare. DO avser nu att stämma Migrationsverket för åldersdiskriminering av en 52-årig man som sökt arbete på myndigheten. 

Det var hösten 2013 som Migrationsverket i Malmö utlyste ett antal tjänster som asylhandläggare. Kvalifikationerna som söktes var bland annat högskoleutbildning med juridisk eller statsvetenskaplig inriktning och kvalificerad erfarenhet av förvaltningsrätt.

Den 52-årige mannen är utbildad jurist och har flerårig erfarenhet av förvaltningsrätt från en annan myndighet. Trots det blev vare sig han eller någon annan sökande som var äldre än 36 år kallad till intervju. Av de 18 personer som anställdes var två födda 1978 och övriga på 80-talet. Flera av de som anställdes var nyutexaminerade jurister och saknade erfarenhet av förvaltningsrättsligt arbete.

– Vår utredning indikerar att Migrationsverket och/eller det rekryteringsföretag som verket har anlitat, har haft en preferens för yngre arbetssökande. Den man vi företräder har utan saklig grund ansetts vara betydligt sämre meriterad än flera av de yngre personer som anställdes, säger Martin Mörk som är chef för DO:s processenhet.

Mannen överklagade tre av tillsättningarna till Statens överklagandenämnd och i maj beslutade nämnden att mannen borde ha kallats till intervju. Mannen har senare även överklagat anställningsbeslutet och i september meddelade nämnden att mannen med hänsyn till betydligt mer omfattande arbetslivserfarenhet skulle anses skickligare än åtminstone en av de yngre personer som fick arbetet.

Migrationsverket medger åldersdiskriminering

DO har ingått en förlikning med Migrationsverket i ett ärende där en 52-årig man trots meriter som motsvarade anställningsannonsens krav inte blev kallad till intervju. Migrationsverket medger nu att mannen har utsatts för åldersdiskriminering.

Mannen sökte hösten 2013 flera utlysta tjänster som asylhandläggare vid Migrationsverket i Malmö. Kvalifikationerna som söktes var bland annat högskoleutbildning med juridisk eller statsvetenskaplig inriktning och kvalificerad erfarenhet av förvaltningsrätt.

Den 52-årige mannen är utbildad jurist och har flerårig erfarenhet av förvaltningsrätt från en annan myndighet. Trots det blev vare sig han eller någon annan sökande som var äldre än 36 år kallad till intervju. Av de 18 personer som anställdes var två födda 1978 och övriga på 80-talet. Nästan hälften av de som anställdes var nyutexaminerade jurister och saknade erfarenhet av förvaltningsrättsligt arbete.

Migrationsverket medger nu att mannen har utsatts för diskriminering varför parterna har valt att ingå en förlikning. I samband med detta får mannen 75 000 kronor i ersättning.

Migrationsverket har även till DO uppgett att man kommer att se över sina rekryteringsrutiner framöver bl.a. för att säkerställa att det inte förekommer någon diskriminering i samband med rekrytering.

_________________________