Kvinnor

Kvinnor anmäler oftare diskriminering

​Av de anmälningar om diskriminering i arbetslivet som kommer in till Diskrimineringsombudsmannen (DO), kommer flest från kvinnor. Många av dem handlar om problem kring graviditet och föräldraledighet, men också om diskriminering som beror på funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

​Under 2010 stod männen för flesta anmälningar till DO, men kvinnorna stod för drygt 15 procent fler anmälningar än männen när det gällde diskriminering i arbetslivet.

​Störst är skillnaden när det gäller könsdiskriminering. Där står kvinnorna för hela 86 procent av anmälningarna. Sexuella trakasserier är det nästan bara kvinnor som anmäler.

Många anmälningar handlar också om att kvinnor inte fått jobb eller blivit av med jobbet när deras arbetsgivare fått veta att de är gravida. Samma förhållanden gäller när det gäller att ha blivit missgynnad på något vis i samband med föräldraledighet.

Där kommer anmälningarna till 80 procent från kvinnor.

​Även inom andra diskrimineringsområden har kvinnor det tuffare. Det är fler kvinnor än män som anser sig vara diskriminerade på grund av funktionsnedsättningar, sexuell läggning och ha blivit utsatta för mobbning och trakasserier.

Tillbaka​