Lingua

Svenska

Språk är den viktigaste och främsta nyckeln till integration, jobb och framgång.  En bra och höggradig integration är helt omöjligt utan kommunikation därför måste man lära sig det officiella språket i landet.

Dagligen kommer vi i kontakt med det svenska språket på olika sätt. Är din svenska knackig? Känns det som att ordförrådet är fattig för du ska föra ett samtal? Här kan du lätt börja träna upp din svenska. Vi utgår från vardagliga situationer och övar på uttal, läsning och samtal. Vi jobbar med grammatik, ordförråd, glosor och stavning.

Gör övningarna ordentligt och fortsätt att träna tills det verkligen sitter där.

Lär dig grammatik och mycket mer>>

Klick här för att träna svenska>>

Engelska

Vardagsengelska, Affärsengelska, Specialiserad. Boka en kurs här>>

Franska

Vardagsfranska, Turistfranska. Boka en kurs här>>

Ryska

Klubb Matryoshka

Vardagsryska, Affärsryska, Kultur, Literatur.
Boka en kurs här>>