Trängselskatt i Marieholmstunneln

Proposition från Finansdepartementet

Trängselskatt i Marieholmstunneln i Göteborg

I propositionen föreslås att trängselskatt ska tas ut för resor genom Marieholmstunneln i Göteborg.

Syftet med förändringarna är att förbättra framkomligheten och miljön i
Göteborg, men även att bidra till finansieringen av investeringar i
kollektivtrafik, järnväg och väg, bl.a. Västlänken och den nya
älvförbindelsen vid Marieholm.

Trängselskatt bör tas ut för resor genom Marieholmstunneln fr.o.m. den tidpunkt då tunneln öppnar för trafik. Det är i detta skede inte möjligt att med exakthet säga när detta kommer att ske. Lagändringarna föreslås därför träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Förslaget innebär att det tillkommer två nya ringar för betalstationsplacering på kartan i bilaga 2 till lagen om trängselskatt.